payina_duseni_yap_web (1)

Vizyon

Gençlerin hak ihlali yaşamadığı ve yaşanılan sorunların çözümünde ilgili paydaşlardan hızlı yanıt aldığı, toplumda gençlerin gençler tarafından yeterli oranda aktif temsiliyetinin sağlandığı bir geleceğe ve yönetim anlayışına sahip olmaktır.

Misyon

Gençlik Hakları, Gençlik Katılımı ve İnsan Hakları alanlarında ülkemiz gençlerinin bizzat yaşadığı sorunları, gördüğü problemleri ve hak ihlallerini açık, şeffaf, yenilikçi, güvenilir ve gençlerden taraf şekilde toplumun geneline ve ilgili paydaşlara karşı dile getirmek.

İlke ve Değerler

PAY Gençlik Derneği olarak yaptığımız çalışmalarda ve attığımız adımlarda bağlı olduğumuz ilke ve değerler var. PAY'ımıza düşeni YAP'arken bu ilke ve değerleri göz önünde bulunduruyoruz.

Sorun Bildir

Bir Sorunum Var!

Bir genç olarak şehrinde, bölgende, ülkende veya global ölçekte herhangi bir toplumsal konuda sorun mu yaşıyorsun veya gençlerin genel olarak bir konudan olumsuz etkilendiğini mi düşünüyorsun?

Düşüncelerini bizimle paylaşabilirsin. Bu sorunun çözümü için PAY’ımıza düşeni YAP’maya hazırız!

Sorun Bildir butonu, gençlerin gözlemlediği ve belki de doğrudan etkilendiği toplumsal sorun üzerinde çalışmaya başlamamız için en temel başlangıç noktasıdır. Paylaşımın sonucunda ilgili sorun ile geniş kapsamlı araştırmalar yapacak, ilgili sorun hakkında ön raporlar ve çözüm önerileri geliştireceğiz.

Gençler Apolitik mi? Çalışmamız Yayında!

Gençlerin siyasi katılımı ve politikaya ilgisi üzerine bir araştırma gerçekleştirdik. “Gençler Apolitik mi?” başlıklı raporumuz, gençlerin politik konulara bakışı, katılım düzeyleri ve siyaset alanına güven ile ilgili çarpıcı veriler sunuyor. Neler Öğrendik? Gençler politik konularda ne kadar bilgi sahibi olduklarını düşünüyor? Politik konularda görüşlerini paylaşma ve tartışma eğilimleri nedir? Sosyal medyada politik konuları ne kadar …
Continue reading Gençler Apolitik mi? Çalışmamız Yayında!

PAY Soruyor: Sokak Hayvanları için Yeni Yasa?

Son zamanlarda ülkemizin gündemde önemli yer tutan ve toplumda iki farklı bakış açısı oluşturan bir konuya yani sokak hayvanları hakkında hazırlanan yasaya, gençlerin bakış açısını çok merak ediyoruz. detaylı bir şekilde tartışıyoruz. Bu konunun gençler üzerindeki etkisini, onların bu konudaki düşüncelerini, çözüm önerilerini ve duygularını derinlemesine anlamak istiyoruz. Bu durumun gelecekteki etkileri üzerine gençlerin bakış …
Continue reading PAY Soruyor: Sokak Hayvanları için Yeni Yasa?

Deprem Bölgesinin Gençleri Olmak Raporumuz Yayında! #GençlerdenBiHaber

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın destekleriyle hayata geçirilen “Deprem Bölgesinin Gençleri Olmak” projesinin bir parçası olarak, bu raporu sizlere sunmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu rapor, deprem bölgesi Hatay‘daki gençlerin öznesi olduğu veya gözlemlediği belirli sorunlar üzerine dikkatle ve titizlikle odaklanmaktadır. Söz konusu sorunları ve gençlerin bu sorunlarla nasıl başa çıktığını derinlemesine anlamaya …
Continue reading Deprem Bölgesinin Gençleri Olmak Raporumuz Yayında! #GençlerdenBiHaber

Projemizi Başarıyla Tamamladık

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen ve Gayret Özel Desteği kapsamında hayata geçirdiğimiz “Deprem Bölgesinin Gençleri Olmak” projemizi başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu proje, depremzede gençlerin karşılaştıkları hak ihlallerini belgelemek, yaşadıkları zorlukları ve ihtiyaçlarını gözler önüne sermek amacıyla yola çıktı. Proje çıktılarımız, gençlerin seslerini duyurmak ve toplumsal farkındalık yaratmak için önemli bir araç oldu. …
Continue reading Projemizi Başarıyla Tamamladık