temel_insan_haklari_egitimi_web

Temel İnsan Hakları Eğitimi

Temel insan hakları, demokratik toplumların temel taşlarından biridir. Bu haklar, her bireyin doğuştan sahip olduğu, devlet veya diğer bireyler tarafından ihlal edilemeyecek temel hak ve özgürlüklerdir. İnsan hakları, insanın onuru, özgürlüğü ve eşitliği üzerine kurulmuştur.

İnsan haklarına saygı, toplumların barış, adalet ve refahını güvence altına alır. Bu haklar, bireylerin fikirlerini ifade etme, inançlarını özgürce yaşama, adil bir yargı sürecine tabi olma, eğitim alma ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel ihtiyaçlarını karşılar. Aynı zamanda, insan hakları ihlalleriyle mücadele etmek ve bu hakları korumak, demokratik bir toplumun gerekliliğidir.

PAY Gençlik Derneği olarak 17 Nisan 20.30’da gerçekleşecek ücretsiz eğitimimize hepiniz davetlisiniz!

Başvuru formu için tıklayınız.

Leave a Comment

Your email address will not be published.