Hakkımızda

PAY Gençlik, paylaşmayı yaşamın merkezine alan, paylaşmanın ve ortak hareket etmenin gücüne inanan, Farabi’nin Hak, Liyakat, Pay teorisinden aldığı ilhamla gençliğin dolayısıyla toplumun kalkınmasını hedefleyen, gençlerle iyiliği, güzelliği ve bilgiyi paylaşmada payına düşeni yapmaya çalışan profesyonellerin ortak bir paydada toplanarak kurduğu bir gençlik derneğidir.

PAY Gençlik’in başlıca amacı, gençlerin kişisel gelişiminin tam olarak sağlanması ve gençlerin yaşadığı sorunların görünür hale getirilmesidir. PAY, gençlerin kendi bölgelerinde veya ülke çapında yaşadığı sorunları çeşitli yöntemlerle tespit ederek ve sorunların çözümü için ilgisi olan kurumlarla iletişim kurarak; gençler ve ilgili kurumlar arasında bir köprü oluşturmak için çalışır. Bunun yanında gençlerin, karar alma mekanizmalarında tam temsilinin sağlanarak gençlerin sorunlarının gençlerin kendisi tarafından dile getirilip, çözüme kavuşturulması adına çalışır. Gençlerin yetkin bireyler olarak toplumun ve hayatın her alanında yer alması için çeşitli kişisel ve sosyal gelişim programları da uygulayan PAY Gençlik dün olduğu gibi bugün ve yarın da sadece gençlerden taraf şekilde çalışmalarına devam edecektir.