İlke ve Değerler

PAY Gençlik Derneği;

- Uluslararası sözleşmelerde kabul edilen tüm hak ve özgürlüklere saygılıdır.
- Uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına karşıdır.
- Üçüncü kurum, kuruluş ve şahıslar karşısında tarafsız ve bağımsızdır.
- Etnik kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim ve ayrımcılığa zemin oluşturulabilecek her konuda, eşitliği ve farklılığı savunur.
- Katılımcı ve çoğulcu demokrasi anlayışını bir yaşam biçimi olarak benimser.
- Gençler için gençlerle çalışmalar yürütür ve gençlerin doğrudan yönetim organlarında söz sahibi olmasını önceler.
- Paydaşlık ve iş birliği kavramlarını kurumun temel özelliklerden sayar.
- Bütün faaliyetlerinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği esas alır.
- Yaşamın bütünlüğüne ve ekosistem değerlerine duyarlıdır.