PAY Gençlik Derneğinin başlıca amacı, gençlerin kişisel gelişiminin tam olarak sağlanması ve gençlerin yaşadığı sorunların görünür hale getirilmesidir. PAY, gençlerin kendi bölgelerinde veya ülke çapında yaşadığı sorunları çeşitli yöntemlerle tespit ederek ve sorunların çözümü için ilgisi olan kurumlarla iletişim kurarak; gençler ve ilgili kurumlar arasında bir köprü oluşturmak için çalışır. Bunun yanında gençlerin, karar alma mekanizmalarında tam temsilinin sağlanarak gençlerin sorunlarının gençlerin kendisi tarafından dile getirilip, çözüme kavuşturulması adına çalışır. Gençlerin yetkin bireyler olarak toplumun ve hayatın her alanında yer alması için çeşitli kişisel ve sosyal gelişim programları da uygulayan PAY Gençlik dün olduğu gibi bugün ve yarın da sadece gençlerden taraf şekilde çalışmalarına devam edecektir.

PAY çalışmalarını üç ana başlıkta toplar ve faaliyete geçirir:

Sorun Bildir Butonu: Web sitemizde bulunan sorun bildir butonu kullanılarak, gençlerin gözlemlediği ve belki de doğrudan etkilendiği toplumsal sorunlar derneğimizin ilgili ekiplerine ulaşıyor ve bu paylaşımın sonucunda paylaşılan sorunla ilgili geniş kapsamlı araştırmalar yapılarak, ilgili sorun hakkında ön raporlar ve çözüm önerileri geliştirme sürecine başlıyoruz. Sorunun çözümü adına ilgili karar alıcılarla görüşmeler sağlayarak, sorunun çözülmesi ve daha iyi bir yaşam alanı sağlamak adına çalışmalarımızı planlıyoruz.

PAY Gençlik Meclisi: Demokrasiyi, paylaşmayı ve paydaşlığı her zaman önemsiyoruz; Dernek içerisinde de bu katılımcı anlayışı en üst düzeye çıkarabilmek için PAY Gençlik Meclisini Avrupa Birliği desteği ile hayata geçirdik. Bu mecliste, Türkiye’nin 7 bölgesinden hiçbir ayrım gözetmeksizin seçilen toplam 70 genç ile beraber PAY’ın stratejik hedeflerini, planlamalarını ve ilerleyişini değerlendiriyoruz. Belli alanlarda kendisini geliştirmiş ya da geliştirmek isteyen gençler bu meclis içerisindeki farklı komisyonlarda görev alarak gençlerin sorunlarını konuşuyor ve çözüm önerileri geliştiriyorlar. PAY Gençlik Meclisi, doğrudan Yönetim Kurulu Başkanına bağlı bir İç Danışma Kurulu vazifesi görmektedir.

Gençlik Katılımı ve Temsiliyeti: Gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımı ve katılım yolundaki çalışmalarının görünürlüğünü destekliyoruz. Karar alma mekanizmalarında gençlerin daha çok yer almasını istiyor ve gençlerin kendi sorunlarını kendilerinin dile getirdiği karar alma mekanizmaları düşlüyoruz. Bu kapsamda, gençlerin karar alma mekanizmalarının en üst noktalarında tırmanma yolculuğunda onlar için kişisel ve sosyal gelişim programları planlıyor ve uyguluyoruz.

Gençler, PAY’ına düşeni en iyi şekilde YAPar!