Vizyonumuz

Gençlerin hak ihlali yaşamadığı ve yaşanılan sorunların çözümünde ilgili paydaşlardan hızlı yanıt aldığı, toplumda gençlerin gençler tarafından yeterli oranda aktif temsiliyetinin sağlandığı bir geleceğe ve yönetim anlayışına sahip olmaktır. Uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına karşıdır. Üçüncü kurum, kuruluş ve şahıslar karşısında tarafsız ve bağımsızdır.